Kim jestem?

Mam na imię Paulina, jestem magistrem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz uczestnikiem szkoły psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
W swojej karierze pracowałam z autystycznymi dziećmi, pacjentami w centrum odywkowym oraz z pacjentami na dziennym oddziale psychiatrycznym.
Obecnie skupiam się pracy indywidualnej z osobami, które zmagają się z problemami emocjonalnymi, kryzysami w różnych sferach życia i podobnymi problemami.

 • Masz poczucie zagubienia i nie rozumiesz co się z Tobą dzieje?
 • Nie wiesz jak sobie radzić z problemami życia codziennego?
 • Odczuwasz duże napięcie i nie wiesz jak sobie z nim poradzić?
 • Masz potrzebę rozmowy i ułożenia sobie różnych spraw w głowie?
 • Odczuwasz lęk, z którym nie możesz się uporać?
 • Masz trudności w relacjach z bliskimi, przyjaciółmi, partenrem?

Who am I?

My name is Paulina, I have a Master's Degree in Psychology from the University of Warsaw. I am a member of the Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy and a participant in the psychotherapy school of the Cracow Psychodynamic Center.
In my career, I worked with autistic children, patients in the rehab center and with patients in the psychiatric ward.
Currently, I focus on individual work with people who are struggling with emotional problems, crises in various spheres of life and similar problems.

 • Do you have a feeling of being lost and do not understand what's happening to you?
 • Do you have difficulties with overcoming the problems of everyday life?
 • Do you feel stressed out and do not know how to deal with it?
 • Do you have a need to talk and to arrange different things in your head?
 • Do you feel anxious and do not know how to overcome it?
 • Do you have difficulties in relationships with your relatives, friends or loved ones?

Usługi

Terapia indywidualna dorosłych i młodzieży

Czas trwania: 50 min

Cena: 120 zł

Konsultacja psychologiczna dorosłych i młodzieży

Czas trwania: 50 min

Cena: 120 zł

Services

Individual therapy for adults and young adults

Duration: 50 min

Price: 130 zl

Psychological consultations for adults and young adults

Duration: 50 min

Price: 130 zl